> Начало > Обществени поръчки > ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“,

по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2.

Обособена позиция № 2: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, БЛ. 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛ. 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“.

Обособена позиция № 3: МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛ. 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“.

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Техническо задание

EXCEL Файл - Приложение №ЕО №1

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика