> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2018

Съобщения по чл.128, ал.2 от ЗУТ с Решения №924, №926 на Общински съвет - Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Обявление с Решение №924 на Общински съвет - Смолян

PDF Файл - Обявление с Решение №926 на Общински съвет - Смолян