ОБЯВЛЕНИЕ

08.10.2018

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 261 до о.т.262 в кв.8 по плана на кв.Устово

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ