> Начало > Обществени обсъждания > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГОВъв връзка с изискванията на нормативната уредба на  05.09.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Смолян, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Смолян с адрес: гр. Смолян,  бул. ”България” №12. Телефонна централа, електронна поща: +359/301/67 600, obshtina_smolyan@abv.bg, лице за контакти: арх. Димитър Димов – гл. архитект.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 05.10.2018г.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Съобщение

ZIP Архив - Приложения