> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0706 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0706 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.09.2018

ЗАПОВЕД №РД-0706, във връзка с реализация на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата градска среда на улици в гр. Смолян“, Подобект Б17 Реконструкция на ул. „Евридика“ от о.т. 4398 до о.т. 2250

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян