> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 460

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 460

09.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на част от УПИ изолационно озеленяване и на част от УПИ II –Автобусен и таксиметров клон с образуване на нови УПИ-за производствени нужди в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт -2.5 в кв.106 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 460