> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ  И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ГОДИНА“


13.08.2018 г.

PDF Файл - Решение

PDF Файл - Обявление


14.08.2018 г.

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

ZIP ФайлКнига I - Технически спецификации с приложения към тях

PDF Файл - Книга II - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

ZIP Файл - Книга III - Проект на договор с приложения към него

ZIP Файл - Книга IV - Образци

PDF Файл - Книга V - Методика