> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1897-001-001

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1897-001-001

08.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Работен устройствен план за УПИ ХI-1426 в кв.201 по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1897-001-001