> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 693

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 693

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ LIII-711 обществено обслужване, УПИ VII-снек бар и УПИ LIV-712 Озеленяване, за ПИ с идентификатори 67653.917.672, 67653.917.712, 67653.917.711 и 67653.917.1039 с образуване на нов УПИ LIII-711,672,712,1039 обществено обслужване в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 3. в кв.1 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян-ц.част.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 693