> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, с.Стойките с образуване на УПИ - 9.94 жилищно застрояване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665