> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на части от поземлени имоти с кадастрални №№ 005584 и 005019 в местност „Друма”, землище с.Полковник Серафимово 

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636