> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/– План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.4.553 в местност „Селище”, землище на гр. Смолян

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285