СЪОБЩЕНИЕ

11.07.2018

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №850 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 07.06.2018 год., протокол №38, е разрешено и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ