> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471

09.07.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и силуети на УПИ ХI 220 за озеленяване кв.16 по плана на гр.Смолян ц.ч.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471