СЪОБЩЕНИЕ

06.07.2018

Съобщение на основание чл. 62, ал.2 от Административно – процесуалния кодекс.