> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

ZIP АРХИВ - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ZIP АРХИВ - ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СТРОЕЖA