> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЪРЛЕЖИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЪРЛЕЖИ

13.06.2018

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата и гражданите на Община Смолян в изпълнение на §1, т.9 Закона за здравето, чл.2 и чл.3 от Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ и Методично указание 4 от 02.12.2003 г. за борба с инсодовите кърлежи и Предписание с изх.№1344/17.04.2018г. на Регионалната здравна инспекция – Смолян е наложително провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи на окосени тревни площи, детските площадки, междублоковите пространства на територията на Община Смолян.
Дезакаризацията ще се извърши за времето от 18 юни до 29 юни 2018 г. на територията на град Смолян.
Третираните места ще бъдат обозначени с табели. Желателно е децата и гражданите да не посещават в рамките на 24 часа детските площадки, междублоковите пространства и стадионите на територията на града.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН