> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

Изготвен е проект на Правилник за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи свързани с развитието на туризма в Община Смолян

На основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от административно процесуалния кодекс, проектът на нормативен акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в 30-дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразяват мнения и препоръки по проекта на e-mail: [email protected] или на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, Деловодство, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Правилник за организация

PDF Файл - Справка за постъпили предложения