> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕНа засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомления за  инвестиционно предложение в Община Смолян с вх.№ДЛ005305/30.05.2018 г. от „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.Смолян-4700, ул.“Дичо Петров“№16, п.к.99 e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg


ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ - PDF Файл - ХРАБЕК ЕООД - ИСКАНЕ