> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 331

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 331

30.05.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.5.63 в местност „Свети Георги”, землище с. Момчиловци.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 331