> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

Изготвен е проект на изменение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища  в Община Смолян.
На основание чл. 26, ал. 2 , ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове  и чл. 77 от административно процесуалния кодекс, проектът на нормативен акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в 30-дневен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразяват мнения и препоръки по проекта на e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg  или на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12, Деловодство, в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

 

Приложения:

 

PDF Файл - Мотиви 

PDF Файл - Проект на изменение на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища  в Община Смолян.

PDF Файл - Справка за постъпили предложения