> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0973 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0973 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.05.2018

Заповед №РД-0973, относно самосрутваща се жилищна сграда   в   поземлен имот с идентификатор 81520.501.333, УПИ III-331,332,333 в кв.22 по плана на с. Чокманово.