> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002404

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002404

12.04.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен  и представен проект за  подробен устройствен  план / ПУП – План за регулация и план за застрояване  на УПИ за детска градина /за ПИ 501/ в кв.20 по плана на с.Мугла, с образуване на нови УПИ I - за обществено обслужване, УПИ VIII – за обществено обслужване, УПИ VII-за обществено обслужване, VI-За обществено обслужване и V – За обществено обслужване и настаняване в устройствена зона „Об.с“ и височина на застрояването 10м.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002404