> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

12.04.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  е подписана и представена Заповед №УТ-011/09.03.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП - план за застрояване и работен устройствен план в кв.53 по плана на с. Широка лъка. Изменение на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – общ. /за поземлен имот с идентификатор 83274.501.209/ в устройствена зона Жс и височина на застрояване 3 етажа /10 метра/ от запад и 5 етажа /15 метра/ от изток с ограничителна и задължителна линия на застрояване и  указани  параметри на бъдещата застройка в кв.53 по плана на с. Широка лъка.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019