> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000152

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000152

12.04.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  е подписана и представена Заповед №УТ-012/09.03.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-План за регулация за изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : VІІ,  III – 224  и IV  – 87. УПИ IV  - 87 се преотрежда в УПИ IV  – 100.259 в  кв.34 по плана на с. Стойките.   

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000152