> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002296

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002296

10.04.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  е подписана и представена Заповед №УТ-007/12.02.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – план-схема за обект: “Кабелни линии 20 kV - втори етап с.Стойките, Община Смолян“. Устройствена план-схема за полагане на кабел  20 kV за ТП“Водата“ с.Стойките с трасе преминаващо през ПИ с идентификатори 69345.12.189, 69345.12.893, 69345.101.353 и 69345.101.355 .

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002296