> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

05.04.2018

На основание ЗАПОВЕД № РД-119/08.03.2018 г. година на Министъра на околната среда и водите - София, периодът от 01.04.2018 година до 31.10.2018 година се определя за пожароопасен сезон. Поради завишения риск от пожари, вследствие на селско стопански дейности в гори и земи около защитените територии – изключителна държавна собственост, за недопускане запалвания и пожари в районите на резерватите и на цялата територия на Община Смолян, се забранява паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.
На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно нормативната уредба.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - ЗАПОВЕД № РД-119/08.03.2018 г. година на Министъра на околната среда и водите - София