> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002510

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002510

26.02.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ -267,268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, бензиностанция и газстанция, с преотреждане в УПИ IХ-267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, бензиностанция и газстанция и хотел в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15м., озеленяване -30%, плътност -60%, кинт 2.5, за част от имота на север 2 подземни етажа до границата с УПИ ХII 233-обществено обслужване в кв.9 по плана на гр.Смолян –ц.ч.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002510