> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000157-002

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000157-002

26.02.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ и РУП за УПИ VI кв.196 за ПИ 67653.917.1032 по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000157-002