> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002248

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002248

26.02.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-009/12.02.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – План -схема за обект:“ Външно електрозахранване на КЛНН за присъединяване на обект: “Къща №4“ на Павел Бакалов“ в с.Смилян“ в поземлен имот с идентификатор 67547.505.1, предвиждащ възникването на сервитут в полза на „Електроразпределение Юг“ЕАД, върху следния служещ имот: 67547.505.16

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002248