> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

14.02.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-004/29.01.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ и РУП за изменение на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 737 с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Преотреждане на УПИ ІІІ – 737 в УПИ ІІІ – обществено обслужващи дейности в кв.21 по плана на с. Широка лъка.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999