> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.02.2018

На засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомления за инвестиционно предложение в Община Смолян с вх.№ДЛ001224/05.02.2018 г. от „МИТ И КО“ ЕООД гр. Пловдив за „Преопаковане, транспорт, предаване и окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ – пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ