> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

08.02.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII, с образуване на нов УПИ ХХIII-73 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.107 по плана на гр.Смолян.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019