СЪОБЩЕНИЕ

29.01.2018

На основание чл.149 ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № 6 от 23.01.2018г.

на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ”ЕАД
И ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

за строеж: „ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА «БТК»ЕАД – PD2721_A“, в УПИ – 1.830 – База за отдих, сграда с идентиф. 67653.1.830.1, кв.38, м-ст «Караманджа», гр.Смолян, съгласно съгласуваните и одобрени проекти по чл.145 ал.1 от ЗУТ от Главния Архитект на Община Смолян. Разрешението за строеж е изложено в стая № 238, етаж втори Дирекция „Устройство на територията и Общинска собственост” при Община Смолян.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ