> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000471-002

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000471-002

29.01.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за частично изменение на подробен устройствен план / ПУП/– План за регулация и застрояване на УПИ ХI 220 за озеленяване кв.16 по плана на гр.Смолян ц.ч.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ000471-002