> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.01.2018

Списък на физически и юридически лица с неплатени задължения по ЗМДТ


Съобщение по чл.32 от ДОПК №1 от 15.01.2018 г.