> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

11.01.2018

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. „България” 12, тел. 0301/ 62662, на основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД-0017/10.01.2018г.,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен архитект“ в Общинска администрация Смолян


Изтегли документи

 

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

WORD Файл - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

WORD Файл - ДЕКЛАРАЦИЯ