> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

29.12.2017

ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ЧАСТ ОТ КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 Г., ЗА ЗЕМЛИЩАТА ЗА КОИТО ДО 19.12.2017Г. НЯМА СКЛЮЧЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ.