> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.12.2017

Обявления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ по издадени Заповеди от №УТР-068 до №УТР-071 включително на Кмета на Община Смолян.


PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-068

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-069

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-070

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-071