> Начало > Обяви и съобщения > Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

24.02.2012
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността "Старши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване".
  1. Обявление