> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ001677

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001677

19.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001677 / 18.12.2017 г., ДО Н-ЦИ НА ИВАН ГАВРАИЛОВ РАЙЧЕВ, Относно: одобрен ПУП – ПР за изменение на уличната и дворищна регулация между УПИ IV-617, 618 и УПИ V-615 по имотна граница в кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Горно Смолян.