> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.12.2017

Обяления по чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения от №609 до №617 включително на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 30.11.2017 год.


PDF Файл - Обявление по Решение №609

PDF Файл - Обявление по Решение №610

PDF Файл - Обявление по Решение №611

PDF Файл - Обявление по Решение №612

PDF Файл - Обявление по Решение №613

PDF Файл - Обявление по Решение №614

PDF Файл - Обявление по Решение №615

PDF Файл - Обявление по Решение №616

PDF Файл - Обявление по решение №617