> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

07.12.2017

Обявление за предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: “Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римския мост, по десен бряг на р. Черна в гр. Смолян“.


PDF Файл - Обявление на поземлен имот с идентификатор №67653.916.30