> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0885 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0885 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2017

 ЗАПОВЕД №РД-0885 / 24.10.2017 г. на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 66 от Закона за местни данъци и такси относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

МАРШРУТЕН ГРАФИК