> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

15.11.2017

СПИСЪК на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“ – 2 щ. бр. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст