> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ

08.11.2017

 

На основание чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие” са публикувани заповеди.


PDF Файл - Заповеди от №РД-05-167 до №РД-05-201