Обява

13.10.2017

Община Смолян Ви уведомява,
че до 31 октомври 2017 г. в Общинските служби по земеделие се приемат заявления от собственици на пасищни селскостопански животни за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

С тези масиви се предоставят за ползване на заявителите частни имоти - ливади и пасища, като бели петна.

Всички собственици или ползватели, които не желаят техни имоти да се включват в масиви, да заявят това в Общинските служби по земеделие до 31 октомври 2017 г.

PDF Файл - Обява
 


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян