> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

11.10.2017

3АПОВЕД

№ РД – 05 – 134 ,
гр.Смолян, 02.10.2017год.


На основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75а от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ назначена с моя Заповед № РД-05-120/04.08.2017г. и проект за разпределение на масивите за ползване изготвено на основание чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Орешица, ЕКАТТЕ 53792, община Смолян, област Смолян

Заповед № РД – 05 – 134

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3АПОВЕД

№ РД – 05 – 135 ,
гр.Смолян, 02.10.2017год.


На основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75а от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ назначена с моя Заповед № РД-05-116/04.08.2017г. и проект за разпределение на масивите за ползване изготвено на основание чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Могилица, ЕКАТТЕ 48814, община Смолян, област Смолян

Заповед № РД – 05 – 135

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3АПОВЕД

№ РД – 05 – 136 ,
гр.Смолян, 02.10.2017год.


На основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75а от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ назначена с моя Заповед № РД-05-117/04.08.2017г. и проект за разпределение на масивите за ползване изготвено на основание чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Кремене, ЕКАТТЕ 39637, община Смолян, област Смолян

Заповед № РД – 05 – 136

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


3АПОВЕД

№ РД – 05 – 137 ,
гр.Смолян, 02.10.2017год.


На основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.75а от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвен доклад на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ назначена с моя Заповед № РД-05-118/04.08.2017г. и проект за разпределение на масивите за ползване изготвено на основание чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. за землището на с.Широка лъка, ЕКАТТЕ 83274, община Смолян, област Смолян

Заповед № РД – 05 – 137

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


 

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА
Директор на ОД „Земеделие” Смолян