> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0774

ЗАПОВЕД №РД-0774

26.09.2017

ЗАПОВЕД №РД-0774 - На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода: 6, 7 и 8 октомври 2017година.


инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
Заместник-кмет в Община Смолян

оправомощена със Заповед №РД-0772/21.09.2017г.
на кмета на Община Смолян