> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ000263

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000263

21.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000263, относно изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация с присъединяване на част от УПИ IХ-Озеленяване към УПИ ХVII-178 в кв.32 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян.